Zámecký park

Zámecký park

Zámecký park

Dne 12.09.2022 byla s okamžitou platností uzavřena dřevěná lávka v zámeckém parku. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu. Prosíme nevstupujte na ni, hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.

K zámeckému parku se nedochovaly téměř žádné archválie, jisté však je, že k zámku patřil dříve hrazený okrsek s dřevěnými domky služebnictva a uvnitř jeho zdí pak po zboření domků byl založen park.

Současná podoba parku ve stylu anglického krajinářského romantismu je pravděpodobně z 2. poloviny 19. století. Na dobových obrázcích a fotografiích
z počátku 20. století je zámecký park několikrát zachycen. V blízkosti zámku byla v té době růžová zahrada a do vlastního parku se u nádvoří zámku vstupovalo dřevěným loubím. Zámecký park sloužil až do počátku 20. století výhradně majitelům zámku. Do roku 1945 byl občas otevřen i pro veřejnost (neděle a svátky) a konaly se zde nejrůznější městské slavnosti, např. „Hon na divého muže".

Dle ústních zpráv pamětníků byl park ještě po 2. světové válce krásně upraven.
V padesátých letech ale bylo vše zcizeno nebo zničeno. Ani pozdější úpravy parku příliš neprospěly. V roce 1962 bylo zbudováno letní divadlo, které ovšem nikdy svému účelu nesloužilo a postupně zchátralo.

V roce 2009 až 2011 proběhla doposud poslední rekonstrukce a úprava zámeckého parku v rámci celkové rekonstrukce Šluknovského zámku, který byl po velkém požáru v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání znovu obnoven a otevřen veřejnosti. Došlo k dozdění ohradní zdi a ke zhotovení vstupních bran, zámecký park se tedy v danou dobu  uzamyká. Byla provedena jeho celková revitalizace, která byla finančně podpořena z dotačního programu EHP Norsko.  Většina původních stromů byla zachována, některé však musely být z hlediska bezpečnosti bohužel pokáceny. V zámeckém parku se setkáte i se stromy nově osázenými, ty které obklopují hlavní příjezdovou komunikaci, kvetou v jarních měsících do krásné růžové barvy. Ke Šluknovskému zámku se dostanete po nově vydlážděné komunikaci, parkovat lze u zámku na rovněž novém vydlážděném parkovišti s veřejným osvětlením. Byly zhotoveny nové cestičky, které tak umožňují příjemné procházky po celém parku. V parku nechybí lavičky, které se nabízí k odpočinku a posezení.  V rámci rekonstrukce byla vybudována terasa k zámecké cukrárně, kde si můžete pochutnat na výborném zákusku u šálku kávy.  Z původního se zachoval altán, jezírko a rybníček ve spodní části parku, přes který vede nový dřevěný mostek. Na zámek navazuje růžová zahrada s lavičkami a fontánkou, ve které se v letních měsících konají svatební obřady. V roce 2019 vzniklo veřejné osvětlení přístupových komunikací. 

V roce 1985 byla postavena rybářská chalupa v místech bývalého zahradního domku s nářadím. V témže roce byl břeh jezírka zpevněn kamennou zídkou a v podobném stylu opravena i fontánka. Další dominantou zámeckého parku byl dřevěný altán umístěný na vyvýšenině nad jezírkem (dnes z něj zbyla pouze podlaha z ostře pálených cihel), odkud lze spatřit téměř celý park.

galerie