Svatba na zámku

Svatba na zámku

Svatba na zámku

Svatba na zámku

Šluknovský zámek nabízí zrekonstruované prostory ve stylu saské renesance pro jednu z nejdůležitějších událostí
ve vašem životě jakou je právě vstup do nové etapy života ve dvou.

Informace a tipy

Informace

Jak rezervovat svatbu na zámku?

Využijte náš online systém, který vám umožní rezervovat si termín svatby nejenom na zámku ve Šluknově

Při výběru termínu je nutné počítat s tím, že v jednom čase může v zámku nebo parku probíhat pouze jedna svatba. Ověřte si tedy prosím, zda je termín volný ve všech zámeckých prostorách.

Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sestavte si harmonogram svatebního dne

Aby Vaše svatba byla skvělá a svatební hosté na ni ještě dlouho vzpomínali, je třeba vše pečlivě naplánovat.

Svatební zvyky

Svatební zvyky mají dlouholetou tradici. Pocházejí z doby před Kristem a vyskytují se téměř ve stejné podobě v každé zemi. Dědí se z generace na generaci a spousta z nich byla dnes již skoro zapomenuta, proto vám některé z nich chceme připomenout.

 
 
 

Jak to u nás probíhá

Jak to u nás probíhá

fotogalerie