Svatba na zámku

Svatba na zámku

svatba na zámku

Svatba na zámku

Šluknovský zámek nabízí zrekonstruované prostory ve stylu saské renesance pro jednu z nejdůležitějších událostí
ve vašem životě jakou je právě vstup do nové etapy života ve dvou.

Informace a tipy

informace

Jak rezervovat svatbu na zámku?

Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sestavte si harmonogram svatebního dne

Aby Vaše svatba byla skvělá a svatební hosté na ni ještě dlouho vzpomínali, je třeba vše pečlivě naplánovat.

Svatební zvyky

Svatební zvyky mají dlouholetou tradici. Pocházejí z doby před Kristem a vyskytují se téměř ve stejné podobě v každé zemi. Dědí se z generace na generaci a spousta z nich byla dnes již skoro zapomenuta, proto vám některé z nich chceme připomenout.

 
 
 

Jak to u nás probíhá

jak to probíhá

fotogalerie